• +45 33 60 75 76
 • info@1stroke.dk

Business case review

Review af business case

Business case review

Business casen er rygraden i ethvert projekt. Programmer og projekter, der kuldsejler, er sjældent baseret på en solid og gennemarbejdet Business Case, og manglede realisering af de forventede gevinster kan oftest spores tilbage til en mangelfuld business base og gevinstrealiseringsplan.

Alt for ofte bliver business casen brugt til at legitimere en beslutning, der er truffet på forhånd, frem for at afdække alle realistiske muligheder og pege på den optimale løsning i forhold til det ønskede resultat og de forventede gevinster.

Ved at gennemføre et review af jeres business case sikrer I, at den præsenterer et realistisk billede af projektets omkostninger og gevinster, så den kan fungere som et retvisende beslutningsgrundlag for investeringer.

1stroke tilbyder en kritisk gennemgang med fokus på forøgelse af projekternes potentielle værdiskabelse – herunder årsagen til manglende gevinstrealisering.

Vi trykprøver business casen ved at afdække følgende

 • Holder forudsætninger
 • Er der sammenhæng mellem strategien og business casens mål og potentielle gevinster
 • Er der taget højde for alle typer omkostninger.
 • Er der en klar plan for opfølgning på Business casen,
 • Er der en strategi for realisering af gevinster.
 • Er de rigtige interessenter inddraget og taget højde for

Business casen skal opdateres løbende og tilpasses nye erfaringer efterhånden som projektet skrider frem. Kun på den måde kan Business Casen fungere som et værktøj, der guider og sikrer realiseringen af projektets potentielle gevinster

Review i alle faser

Review af business casen bør derfor ske i alle projektets faser – også efter det overgået til drift. Det omfatter også et kritisk blik på gevinstrealiseringsstrategi og –planer.

1strokes har stor erfaring med review af business cases i alle projektets faser, herunder

 • Business cases for projekter i støbeskeen
 • Business cases for igangværende projekter
 • Business cases for implementerede projekter, der er gået i drift.
 • Review af gevinstrealiseringsstrategier
 • Review af processer, herunder løbende målinger og opfølgning på KPI’er

Udgangspunktet for et review er etablerede og velafprøvede standarder inden for business cases, gevinstrealisering og projekt- og programledelse. Vores konsulenter trækker på mange års erfaring og har foretaget review af hundredevis af business cases og gevinstrealiseringsplaner.

For yderligere information om vores services kontakt partner Martin J. Ernst på 2991 1122 eller skriv til os på info@1stroke.dk

Find mere inspiration til den gode business case og gevinstrealisering på vores faglige site businesscase.dk

en_GBEnglish (UK)