• +45 33 60 75 76
  • info@1stroke.dk

Project specific business cases

Business Casen er rygraden i ethvert projekt. Programmer og projekter, der kuldsejler, er sjældent baseret på en solid og gennemarbejdet business case. Manglede realisering af forventede gevinster kan oftest spores tilbage til en mangelfuld business case og plan for gevinstrealisering.

1stroke har specialiseret sig i at opstille business cases og udarbejde strategien for den efterfølgende gevinstrealisering. Vi udarbejder business cases for projekt-idéer, der kræver et solidt beslutningsgrundlag og en klar plan for hvilke gevinster, der kan realiseres, og hvordan realiseringen kommer sikkert i hus. Gevinstoverblikket (BDM diagram eller Benefit Dependency Map) er hjørnestenen, som sikrer kausalitet i form af funktioner til forandringer i organisationen.

Vejen til en mere realistisk og robust tilgang til udviklingen af business cases forudsætter, at business casen anvendes som et levende styringsværktøj  fra initiering til gevinsterne er høstet. Business casen skal opdateres løbende og tilpasses nye erfaringer efterhånden som projektet skrider frem. Kun på den måde kan business casen fungere som et værktøj, der guider og sikrer realiseringen af projektets potentielle gevinster.

Vi sikrer business casens kvalitet og dens fortsatte liv efter projektet er gennemført ved at trække på følgende discipliner:

Benefit Management: Vi udvikler en gevinstrealiseringsstrategi, der skaber overblik over antagelser og forudsætninger for gevinsterne og afdækker deres indbyrdes afhængighed.

Business Management: Vi sikrer sammenhæng mellem business casen og den overordnede forretningsstrategi.

Stakeholder Management: Vi identificerer projektets stakeholders og sikrer buy-in fra interessenterne gennem klar og tydelig kommunikation af projektets gevinster.

Risk Management: Vi identificerer projektets betydende risici og udvikler en risikostyringsstrategi for projektet.

Financial Management: Vi afdækker og udregner projektets omkostninger og finansielle gevinster.

Change Management: Vi identificerer de væsentligste forandringsagenter og sikrer at implementerings- og omstillingsprocesserne er forankret på alle niveauer i organisationen.

For yderligere information om vores services kontakt venligst partner Martin J. Ernst på 2991 1122 eller skriv til os på info@1stroke.dk

Find mere inspiration til den gode business case og gevinstrealisering på vores faglige site businesscase.dk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GBEnglish (UK)