• +45 33 60 75 76
  • info@1stroke.dk

Business case undersøgelsens resultater træder vande

Tilbage i maj måned 2018 forudsagde Martin J. Ernst, at der nok ikke ville ske det store udsving i årets undersøgelse, at det vil være som at træde vande.

Gennem 3 måneder har danske erhvervsfolk og beslutningstagere haft mulighed for at svare på årets business case undersøgelse og givet deres input til, hvordan det går med gevinstrealiseringen, hvem skriver business casen, har ejerskab af den og om det er et beslutningsdokument m.v. Der er kommet input fra både det offentlige og private Danmark, og hver sektor har da også hver sine metoder og skabeloner at arbejde ud fra.

1strokes Martin J. Ernst sidder med årets resultater fra 1strokes business case undersøgelse, og må konstatere at de er fuldstændig enslydende med sidste år; der er sket INGENTING, ingen udvikling. Der er flere optimeringspunkter, når man analyserer resultaterne, og Martin hæfter sig ved to store:

Business casen understøtter ikke strategien og gevinstrealiseringen halter!

Og det undrer. Hvorfor vil folket ikke arbejde målrettet frem mod en værdibaseret fokus i projekter og initiativer? Hvorfor bliver vi ikke bedre?

Mandag d. 24. september fremlagde Martin 1strokes business case undersøgelsens resultater på ITU i en sal med 50 erhvervsfolk samlet. Sidste års fokus var på gevinstrealiseringen, i år har Martin valgt at sætte fokus på om business casen følger organisationens eller virksomhedens overordnede strategi.

Den røde tråd mangler

1strokes undersøgelse viser, at en fjerdel af respondenterne mener, at business casen ikke er i tråd med strategien. Det kræver så også, at man har en strategi. Rigtige mange af de interviews, som Martin laver i forbindelse med denne undersøgelse, viser, at når man skal starte med at beskrive en business case, så er strategien uklar. Dvs. det pejlemærke, som business casen skal skrives ud fra ikke findes.

Jeg ved godt, at nogle projekter er opstået, da man skal lave ”end of life” udskiftninger eller implementering af et lovkrav. Det mener jeg fortsat er inden for rammen mht. at være i tråd med virksomhedens strategi. Hvem vil ikke sikre en effektiv organisation med systemer, som forsat virker, eller at organisationen forsat er lovmedholdelig? siger Martin

En strategi bør altid tage udgangspunkt i, hvad man ønsker, eller hvad behovet er for organisationen de kommende år. Her tænder man det lange lys eller ser i krystalkuglen – og altid set igennem strategiens briller!

1stroke er eksperthus på business cases – har du brug for rådgivning, et kursus eller bare en uforpligtende telefonsamtale, er du velkommen til at kontakte Martin J. Ernst på 33607576

da_DKDansk