• +45 33 60 75 76
  • info@1stroke.dk

Undersøgelse: Brugen af business cases i det private og offentlige 2012

Business case og gevinstrealisering har længe være faste begreber, når man taler effektivisering, implementering af strategi etc. Mange bruger det, flere brugere det delvist, og nogle bruger det slet ikke.

1stroke har sat sig for at undersøge danske organisationers brug af business casen som værktøj til beslutningsgrundlag, styring og realisering af gevinster.

Formålet med undersøgelsen var at kortlægge brugen af business cases i private virksomheder såvel som offentlige organisationer. Den store forskel mellem de to sektorer er, at staten har indført en obligatorisk model, som skal følges for projekter over 10 mio. kr., hvorimod det i den private sektor er virksomhedsspecifikt. Spørgeskemaet var derfor målrettet hver af de to sektorer, da der er forskellige problemstillinger.

Undersøgelsen belyser, hvorvidt business casen er det svage led i forbindelse med realisering af gevinster – eller om det svageste led vil være et andet sted. Undersøgelsen fokuserer på, hvor effektiv business casen opleves at være – og om de skabeloner og værktøjer, som stilles til rådighed har været til nytte, gavn eller en hæmsko.

Med undersøgelsen ønskede vi at afdække følgende:

  • Hvor mange anvender business cases igennem hele projektets levetid?
  • Hvilke primære gevinster fokuseres der på i business cases?
  • Hvordan anvendes skabeloner og processer i forbindelse med opstilling og realisering af business cases? Dette anskues både over tid og kvaliteten af værktøjerne.
  • Hvad er opfattelsen af en business case – herunder hvordan matcher tidsforbruget med projektets gevinster (evt. det som skal realiseres)?
  • I hvor høj grad er de forskellige business cases relateret til virksomhedens strategi?
  • Hvad mener virksomhederne, at de kan gøre bedre?
  • Hvilke erfaringer har man inden for det offentlige med Finansministeriets business case model og Statens It-råds business case model?

Læs rapporten her: 1stroke – BC undersøgelse 2012

Læs mere om ”Business casen som effektivt værktøj til at realisere gevinster – Fra passivt skuffedokument til aktivt skaffedokument”.

Se også businesscase.dk for yderligere inspiration.

For yderligere information kontakt Martin J. Ernst på 2991 1122 eller mje@1stroke.dk.

 

© 1stroke 2012. Undersøgelsen må gengives med klar kildehengivelse til 1stroke ApS. Hvis dette ikke overholdelses, kan anvender af undersøgelsen faktureres af 1stroke jf. gældende prisliste.  

da_DKDansk