Kontakt os på: +45 3360 7576

Business casen som aktivt salgsværktøj

De fleste virksomheder er i hård konkurrence med andre producenter, der tilbyder løsninger på lignende udfordringer. Kundernes fokus er ikke på den tekniske løsning, men på hvilke løsninger, der kan skabe den størst mulige gevinst for deres forretning. Kort sagt, så handler det om hvilket value proposition, vi møder kunden med.

Ved at afdække og dokumentere den værdi, som jeres løsning(er) skaber for jeres kunder, kan I differentiere jer fra konkurrenterne og flytte kundernes fokus fra pris til gevinster. Det handler kort sagt om at kende kundens business case.

1stroke kan bidrage med specialiseret viden om processerne for dokumentation og realisering af gevinster. Dette indbefatter:

  • Udarbejdelse af en generisk business case model med skabeloner til at udvikle en business case for jeres løsning(er) set fra kundens perspektiv.
  • Etablering af jeres egen proces for dokumentation af gevinster ved implementering af jeres løsninger bygget op omkring best practice på området.
  • Etablering af en proces hvor I sammen med de kommende kunder udarbejder den business case, som dokumenterer gevinsterne.
  • Opstilling af generel BDM diagram (Benefit Dependency Map), der kan bruges som udgangspunkt for dokumentation af gevinster hos kommende kunder.
  • Udarbejdelse af katalog med kvantificering af de gevinster de eksisterende kunder har realiseret på baggrund af jeres løsninger.
  • Undervisning i business case og herunder gevinstrealisering og målhieraki. Både for jer og jeres kunder.

 

1strokes proces for at gå fra cost case til business casen som aktivt salgsværktøj

Proces - Kend kundens business case

Business case model for jeres løsning(er): Udvikling af en generisk business case model, der på baggrund af eksisterende erfaringer samt industristandarder og –benchmarks synliggør værdien ved jeres løsning(er)

Udvikling af kundespecifik business case: Med udgangspunkt i business case modellen udvikles business cases for specifikke kunder med fokus på, hvilke gevinster jeres løsninger kan skabe.

Implementering og realisering af business case: Business casen anvendes som aktivt styringsværktøj i forbindelse med implementering af jeres løsninger for at sikre og dokumentere gevinstrealiseringen.

Benchmark og gevinstkatalog: Erfaringerne fra de gennemførte projekter sammenlignes og gevinsterne dokumenteres i et gevinstkatalog, som kan bruges som benchmark for fremtidige projekter.

Opdatering af business case modellen: Den generisk business case model videreudvikles og opdateres på baggrund af de høstede erfaringer,og beregningsgrundlaget kvalificeres yderligere ved hjælp af benchmark fra gennemførte projekter.

For yderligere information om vores services kontakt partner Martin J. Ernst på 2991 1122 eller skriv til os på info@1stroke.dk.

Find mere inspiration til den gode business case og gevinstrealisering på vores faglige site businesscase.dk.

 

Nyt partnerskab mellem EPICO-IT A/S og 1stroke ApS – EPICO Management Consultants

EPICO-IT A/S og 1stroke ApS har sammen dannet EPICO Management Consultants. EPICO-IT A/S har mere end 10 års erfaring med freelance konsulenter indenfor IT. Hertil har 1stroke de sidste 10 år haft fokus på forretningskritiske initiativer samt business cases (BC) og gevinstrealisering.

 

 

 

 

 

LÆS MERE