• +45 33 60 75 76
  • info@1stroke.dk

Business case og gevinstrealisering

1stroke har specialiseret sig i at opstille business cases og udarbejde strategien for den efterfølgende gevinstrealisering – eller kvalitetssikre eksisterende business cases og forbedre mulighederne for at hente gevinsterne hjem. Vi er et uafhængigt konsulenthus, som brænder for det, vi arbejder med – nemlig værdiskabelse!

Solid business case virker

Vore erfarne rådgivere og seniorkonsulenter arbejder målrettet på at sikre din succes gennem fremdrift og fokus på forretningsværdi i alle opgaveløsningens faser. Vi tror på, at en virksomhed først for alvor får succes, når den fungerer som en samlet organisme. Vi opererer derfor på alle niveauer og i alle dele af organisationen – på tværs af ledelseslag, stabe og operative enheder.

Business casen er solid, hvis forudsætningerne for både de gevinster, som man gerne vil have ud af projektet, og den indsats, som er nødvendig for at kunne realisere gevinsterne, er kendte, forudsigelige og accepteret af alle interessenter. – Martin J. Ernst, stifter og CEO 1stroke

1stroke tror på, at vejen til en succesfuld business case går gennem en solid forankring af gevinstrealiseringen hos projektets gevinstejere samt øvrige hovedinteressenter. Business casen skal anvendes som et aktivt styringsværktøj i alle projektets faser, og alle interessenter skal kende vejen til målet og være bevidste om indsats, ressourcer og risici – især når implementeringsprojektet er afsluttet, og gevinsterne skal høstes.

Vores konsulenter kan bidrage til alle aspekter af virksomhedens gevinstrealisering.

Vi arbejder med en portefølje af koncepter, der sikrer succes gennem fremdrift og fokus på forretningsværdi i alle opgaveløsningens faser:

For yderligere information om vores services kontakt venligst CEO og partner Martin J. Ernst på 29911122 eller skriv til os på info@1stroke.dk.

Se hvornår næste business case og gevinstrealiserings kursus afholdes på vores åbne kurser her.

Find mere inspiration til den gode business case og gevinstrealisering på vores faglige site businesscase.dk.

 

 

 

 

 

 

da_DKDansk