• +45 33 60 75 76
 • info@1stroke.dk

Undersøgelse: Brugen af business case i det private og offentlige 2019

I 2019 viser resultaterne desværre heller ingen fremgang for gevinstrealiseringen.

Det er ikke blevet et hak bedre sidste år! Så kort kan det siges! Business casen halter også stadig i forhold til organisationens strategi – der er for sjældent en sammenhæng, og det påvirker gevinstrealiseringen negativt. Og derfor valgte vi i år at løfte det til et højere niveau – og resultaterne blev præsenteret på konferencen “Danmarks Bedste Business Case“.

Konference om Danmarks Bedste Business Case d. 13. november 2019

Hvorfor fortsætte, hvis alt er status quo?

Gentagelsens kraft og hukommelsens begrænsning i et sammenkog, gør det rigtig fint at læse rapporten. For hvad vi bliver mindet om, husker vi bedre til næste gang vi står i en business case situation. Desuden har vi fået perspektiv fra over 900 kommentarer på Martin J. Ernsts blogs på Version2.dk. Og kan vi rykke dig og alle andre bare et skridt i en positiv retning, vil det smitte af på samarbejdspartnere og hele ejerskabet af business casen.

Et par konklusioner fra årets undersøgelse

1strokes efterhånden omfattende kursus- og rådgivningsvirksomhed inden for emnet har også bidraget til vores forståelse af, hvordan virksomheder og organisationer bruger business case og gevinstrealisering.

Med undersøgelsen ønsker 1stroke bl.a. at belyse:

 • Hvor udbredt det er at anvende business casen igennem hele investeringens levetid
 • Hvorvidt business casen alene anvendes som et beslutningsgrundlag eller om den også anvendes som styringsgrundlag
 • Om der i arbejdet med business cases også arbejdes med gevinstrealisering
 • I hvor høj grad de forskellige business cases er relateret til virksomhedens strategi
 • Hvad virksomhederne mener, at de kan gøre bedre i brugen af business cases
 • Hvorfor især gevinstrealiseringen halter

Vores resultater fra tidligere undersøgelser er igen i år blevet bekræftet – her er et uddrag af konklusionerne:

 • Business casens gevinstrealisering har fortsat trange kår – organisationen gør ikke det, de skal. Det skyldes bl.a., at ansvaret for beskrivelse af gevinstrealiseringen forankres i projektet og ikke hos gevinstejeren, hvor den bør være. Dette er meget kulturbåret, så organisationerne i den grad skal til at arbejde med kulturen. Der mangler i et vist omfang en performance- og resultatkultur, der kan hjælpe gevinstrealiseringen på vej i organisationer og virksomheder. Ydermere er der i mange organisationer en væsentlig modstand mod forandringer, som står i vejen for at realisere gevinster – igen en ledelsesopgave, som skal løftes, af forretningen.
 • At det er forretnings- eller IT-projektlederne, der ofte får ansvaret for at skrive business casen, mens styregruppeformændene i mindre og mindre grad er penneførere for dette vigtige dokument.  Det udfordrer gevinstrealiseringen, da projektlederne typisk er videre til det næste projekt, når selve implementeringsprojektet er gennemført, og gevinsterne skal realiseres.
 • Når de forkerte, dvs. forretningsprojektlederen eller IT-projektlederen, skriver business casen, betyder det også, at det reelle potentiale ikke bliver dokumenteret eller beregnet korrekt og vigtigst, så bliver ejerskabet uklart. Der er ikke tilstrækkelig fokus og ejerskab til gevinstrealisering i organisationen, hverken i topledelsen eller i linje-/forretningsledelsen.
 • Der er ofte en mangelfuld overlevering af business casen fra forretningen til projektet og fra projektet tilbage til driften (forretningen). Dvs. samarbejdet mellem forretnings-/linje-ledelsen og leveranceorganisationen.

Vil du have flere konklusioner, kan du hente hele rapporten fra 2019 her.

Har du brug for rådgivning, et kursus i business case og gevinstrealisering eller et foredrag – er du velkommen til at kontakte Martin J. Ernst uforpligtende på 30 60 75 76.

da_DKDansk