• +45 33 60 75 76
  • info@1stroke.dk

Udvikling af business case modeller

1stroke kan styrke jeres kompetencer inden for business cases og benefit management (gevinstrealisering) med fokus på standardisering, forenkling og optimering.

Vi kan styrke jeres evne til at kortlægge virksomhedens råderum og identificere de udfordringer, som virksomheden står overfor. Dette kan gøres ved at udvikle en række fælles standarder for, hvordan business cases udarbejdes og gevinster realiseres. Vi udvikler en virksomhedsspecifik business case model, der er skræddersyet til jer og etablerer standarder, processer og strategien for virksomhedens gevinstrealisering.

1stroke udvikler en standardiseret tilgang til udarbejdelsen af business cases på både virksomheds-, program- og projektniveau. Dette indbefatter både skabeloner og et katalog med en række skalerbare ydelser, der kan leveres afhængigt af jeres behov.

På den måde sikres fortrolighed med business casen hos både internt i organisationen samt hos jeres kunder, samarbejdspartnere og leverandører og ikke mindst en ensrettet og hurtigere eksekvering af business casens forskellige faser.

1stroke udvikler en standardiseret proces for virksomhedernes benefit management, der sikrer en struktureret tilgang til gevinstrealiseringen. Dette indbefatter både en generisk gevinstrealiseringsstrategi, skabeloner til gevinstbeskrivelser og en proces for løbende måling af og opfølgning på KPI’er.

Processen og de tilhørende værktøjer sikrer forankring af gevinstrealiseringen i organisationen og tilskynder en værdi-baseret kultur med fokus på, at alle projekter skal være gevinstdrevne både før, under og efter implementering.

Konkret kan 1stroke bidrage med:

  • Udvikling af en standardiseret business case
  • Udvikling af en standardiseret proces for gevinstrealisering
  • Et skalerbart ydelseskatalog
  • Uddannelse inden for business cases og benefit management.

Udviklingen af standarderne vil ske med udgangspunkt i best practise, og 1strokes mange års erfaring med benefit management og som en iterativ proces, hvor vi løbende forbedrer materialet på baggrund af de erfaringer, der opnås i takt med, at det anvendes på konkrete projekter.

For yderligere information om vores services kontakt venligst partner Martin J. Ernst på 2991 1122 eller skriv til os på info@1stroke.dk.

Find mere inspiration til den gode business case og gevinstrealisering på vores faglige site businesscase.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

da_DKDansk